SIA'A.A.Consulting'


Jāņa iela 1a,
Jelgava, LV-3040,
Latvija

Tel.+371 2613 1615; Tel.+37126553475,
aejconsulting@apollo.lv
 
 

Par mums

SIA "A.E.J.CONSULTING" ir finanšu un biznesa vadības konsultāciju kompānija, kuras pamatnodarbošanās ir ES finansējuma piesaiste privātā un publiskā sektora projektiem.

Balstoties uz darbinieku sekmīgo pieredzi ES pirms strukturālo fondu (SAPARD ) un   biznesa attīstības projektu izstrādē, 2004. gadā tika nodibināts uzņēmums SIA ’’A.E.J.CONSULTING’’, kura galvenie darbības virzieni ir:

  • ES struktūrfondu projektu izstrāde
  • Biznesa plānu izstrāde un finansējuma piesaiste

Uzņēmums piedāvā konsultācijas un pakalpojumus ķīmisko vielu drošības datu lapu (DDL) tulkošanā .Mēs piedāvājam:

Dažādus ar drošības datu lapu izstrādi un aktualizēšanu saistītus pakalpojumus.

  •  Veicam drošības datu lapu izstrādi vai pārstrādājam iepriekš izgatavotās drošības datu lapas atbilstoši jaunajām prasībām.
  • Pielāgojam drošības datu lapas  REACH regulas prasībām -produktiem ,kas ievesti no valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, un kuru drošības datu lapas neatbilst ES prasībām.
  • Veicam ķīmisko vielu un arī produktu pārklasificēšanu atbilstoši jaunajai klasifikācijai  kas  noteikta CLP  Regulā Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

Piedāvājam arī drošības datu lapu tulkošanu no angļu un krievu valodas uz latviešu valodu.

  • Mēs tulkojam ķīmisko vielu ,vielu maisījumu vai produktu instrukcijas , marķējumu , etiķetes , tehnisko datu lapas (DDL) u.c.
  • Pārbaudām un izvērtējam drošības datu lapas satura atbilstība REACH regulas prasībām, kā arī norādītās klasifikācijas un marķējuma pareizību un kļūdu gadījumā informējam pasūtītāju 

Mūsu uzņēmējdarbības koncepcija: Izcila apkalpošana,  integrēti klientu risinājumi un uz klientiem vērsta pakalpojumu klāsta pieejamība, kas ļauj  uzņēmumiem ietaupīt laiku, izmaksas un līdzekļus, tādejādi  uzlabojot to konkurētspēju.

Mūsu mērķis: Izcila uzņēmumu un personu apkalpošana.

Mūsu uzdevums: Mūsu klientu konkurētspējas uzlabošana.

Mūsu uzņēmuma vērtības: Klientu sapratne. Mēs izprotam mūsu klientu uzņēmējdarbību un rūpējamies par tās veiksmīgumu.

Rezultāti: Mēs strādājam ražīgi un kopā ar klientiem radām rezultātus, kas ir pozitīvi gan viņiem, gan mums.

Darbība: Mēs izmēģinām jaunus risinājumus un veicinām radošu darbību un rīcību.

Atbildība: Mēs uzņemamies atbildību un turam savus solījumus.

Atvērtība: Mēs esam atvērti, tieši un skaidri.