SIA'A.A.Consulting'


Jāņa iela 1a,
Jelgava, LV-3040,
Latvija

Tel.+371 2613 1615; Tel.+37126553475,
aejconsulting@apollo.lv
 
 

ES struktūrfondu projektu izstrāde

PROJEKTU izstrāde ES struktūrfondu atbalsta saņemšanai
ES fondu finansējuma piesaiste ir mūsu galvenais darbības virziens. Balstoties uz uzkrāto pieredzi un zināšanām šajā jomā, garantējam visaugstāko kvalitāti mūsu sagatavotajiem projektiem.

Uzņēmums iekļauts LAD atzīto lauksaimniecības nozarē strādājošo konsultāciju sniedzēju sarakstā.


Mēs piedāvājam:
1. Konsultācijas par ES struktūrfondu atbalsta saņemšanas nosacījumiem;
2. Uzņēmuma atbilstības izvērtēšana ES struktūrfondu programmu nosacījumiem;
3. ES struktūrfondu pieteikumu–projektu sagatavošana;

 • Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana atbilstoši apstiprinātajiem MK noteikumiem, katrai konkrētai programmai;
 • Konsultācijas un palīdzība papildus iesniedzamo dokumentu sagatavošanā un noformēšanā;
 • Iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošana un noformēšana atbilstoši likumdošanas prasībām;

4. Uzņēmuma interešu pārstāvēšana administrējošā institūcijā projekta izskatīšanas gaitā, ietverot papildus informācijas sagatavošanu ,ja tāda ir nepieciešama.
5. Projekta noslēguma gala atskaites sagatavošana iesniegšanai administrējošā institūcijā.

                                           Projektu izstrādes izmaksas:

 • sākot no 700 EUR;
 • projektiem ar attiecināmo izmaksu summu virs 150 000 EURL-cena pēc vienošanās.

                                                    

Biznesa plānu izstrāde un pilnveidošana
Biznesa plāns  ir dokuments, kas sniedz informāciju par jūsu uzņēmuma plāniem un mērķiem, veidiem, kā tie tiks sasniegti un kāda būs jūsu uzņēmuma izaugsme.

Biznesa plāna esamība norāda potenciālajiem finansētājiem un partneriem uz to, ka uzņēmējs ir iepriekš pārdomājis sava biznesa mērķus, konkurences apstākļus, finanšu prognozes un citus jautājumus.

 • Biznesa plānu izstrāde latviešu un angļu valodās;
 • Klienta biznesa plānu pilnveidošana atbilstoši Latvijas vai starptautisko kredītiestāžu prasībām;
 • Dažādu Latvijas un starptautisko finansu institūciju piedāvājuma analīze;
 • Klientu interešu pārstāvība attiecībās ar finansu institūcijām un/vai potenciālajiem investoriem;


Uzņēmumu dibināšana un grozījumu veikšana

Uzņēmumu reģistrēšana (veicam uzņēmuma dibināšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā).

Uzņēmuma reorganizācijas dokumentu sagatavošanu, izmaiņas dibināšanas dokumentos (statūtu grozījumu sagatavošana; valdes locekļa, dalībnieka, direktora, firmas nosaukuma, juridiskās adreses izmaiņas, pamatkapitāla palielināšana un samazināšana un citu dokumentu sagatavošana.

 

Grāmatvedības pakalpojumi
Piedāvājam kvalitatīvu un precīzu finanšu datu apstrādi un uzskaiti, kas palīdzēs plānot un kontrolēt uzņēmumā notiekošos procesus, kā arī ietaupīs laiku un resursus Jūsu uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanai.

Grāmatvedības apkalpošana ietver:

 • klienta iesniegto grāmatvedības pirmdokumentu atbilstošu sakārtošanu,
 • datu reģistrēšanu grāmatvedības reģistros,
 • finanšu atskaišu tai skaitā gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā.